img-responsive

Kontakt

Sekretariat szkoły

Informacja i zapisy indywidualne

e-mail: bok # dobrazuza.pl
(zamiast znaku # prosimy wpisać @ - zabezpieczenie przed SPAM-em)

tel.: 799 248 256 (pn. – pt. od 8:00 do 15:00)


Dane do płatności

PKO BP
46 1020 4900 0000 8602 3054 7580

Dane do płatności z zagranicy

IBAN: PL 46 1020 4900 0000 8602 3054 7580
SWIFT: BPKOPLPW

Informacja o szkole

Szkoła Językowa Dobra Zuza jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1052 K.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Wydawanie zaświadczeń

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186, z późniejszymi zmianami).